Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16194, kwartał 6

Gra nr 16194 - wyniki

Gra nr 16194 - wyniki rynkowe za kwartał: 6 / 6
Gracz: karlos00 slawek... RyouOk... PARTACZ daniel...
Udział rynkowy: 16.9%
(4,673)
29.2%
(8,074)
15.2%
(4,203)
20.3%
(5,613)
18.4%
(5,088)
Cena produktu: 215 194 200 180 215
Cena akcji: 7,22
(0%)
6,70
(-1%)
6,84
(-5%)
6,34
(-4%)
6,67
(-2%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (20.0%) 25.4% 10.1% 12.2% 35.1% 17.2%
 -  2 (30.0%) 20.1% 23.8% 13.7% 23.3% 19.0%
 -  3 (40.0%) 15.0% 34.0% 14.2% 20.7% 16.0%
 -  4 (10.1%) 10.5% 38.4% 16.0% 22.9% 12.1%
 
w całym rynku: 18.1%
(5,383)
26.6%
(7,912)
13.8%
(4,105)
24.6%
(7,317)
16.8%
(4,997)
Bezrobocie: 20%
Płaca minimalna: 1 140
Średnia płaca w gospodarce: 2 000
Średnia płaca monterów: 1 582 (-2%)
Ilość zatrudnionych monterów: 377 (-0%)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 635 (-3%)
Ilość pracowników B+R: 35 (-17%)
Ilość bezrobotnych B+R: 9 (-10%)
Produkcja na 1 montera: 77 (-3%)
Oprocentowanie kredytu: 15%
Roczny wzrost PKB: 4%
Wydatki na marketing: 1 110 000 (-5%)
Średnia cena sprzedaży: 199 (-2%)
Średnia cena postrzegana: 201 (-2%)
Produkcja ogółem: 29 163 (-2%)
Wielkość popytu: 29 743 (1%)
Sprzedaż ogółem: 27 652 (0%)
Zapasy ogółem: 13 789 (12%)
Średni wynik brutto: -81 428 (-14%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: karlos00 slawek... RyouOk... PARTACZ daniel...
Przychody: 924 1 666 878 1 016 1 123
Amortyzacja: -60 -137 -60 -72 -84
Zużycie mat. i energii: -165 -452 -216 -255 -264
Wynagrodzenia: -408 -579 -374 -516 -399
Poz. koszty rodz.: -256 -463 -262 -181 -355
Wynik na dz. oper.: 35 34 -34 -9 20
Wynik brutto: -42 -82 -109 -95 -79
Aktywa trwałe: 3 602 4 372 3 602 3 723 3 759
Aktywa obrotowe: 56 271 173 54 273
Kapitał własny: 1 659 1 357 1 630 1 370 1 361
Zobowiązania: 1 999 3 286 2 145 2 407 2 670

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu