Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16200, kwartał 2

Gra nr 16200: 'dla początkujących' - wyniki

Gra nr 16200 - wyniki rynkowe za kwartał: 2 / 5
Gracz: karlos00 daniel... slawek... caleb Narqus rafix223 RyouOk... Babas
Udział rynkowy: 12.0%
(4,521)
14.0%
(5,275)
13.9%
(5,237)
12.0%
(4,521)
12.0%
(4,521)
12.0%
(4,521)
12.0%
(4,521)
12.0%
(4,521)
Cena produktu: 200 198 190 200 200 200 200 200
Cena akcji: 7,73
(-1%)
7,72
(-0%)
7,72
(-1%)
7,73
(-1%)
7,73
(-1%)
7,73
(-1%)
7,73
(-1%)
7,73
(-1%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (14.1%) 13.2% 10.0% 10.8% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%
 -  2 (20.0%) 12.6% 12.0% 12.5% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6%
 -  3 (18.1%) 12.1% 13.0% 14.5% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1%
 -  4 (47.8%) 11.6% 13.6% 16.8% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6%
 
w całym rynku: 12.1%
(5,053)
12.7%
(5,304)
14.7%
(6,139)
12.1%
(5,053)
12.1%
(5,053)
12.1%
(5,053)
12.1%
(5,053)
12.1%
(5,053)
Bezrobocie: 10%
Płaca minimalna: 1 140
Średnia płaca w gospodarce: 1 820
Średnia płaca monterów: 1 525 (2%)
Ilość zatrudnionych monterów: 419 (3%)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 500 (0%)
Ilość pracowników B+R: 72 (-10%)
Ilość bezrobotnych B+R: 12 (-25%)
Produkcja na 1 montera: 95 (1%)
Oprocentowanie kredytu: 20%
Roczny wzrost PKB: 2%
Wydatki na marketing: 1 520 000 (3%)
Średnia cena sprzedaży: 198 (-1%)
Średnia cena postrzegana: 198 (-1%)
Produkcja ogółem: 39 977 (4%)
Wielkość popytu: 41 764 (3%)
Sprzedaż ogółem: 37 678 (6%)
Zapasy ogółem: 10 423 (28%)
Średni wynik brutto: -46 573 (-29%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: karlos00 daniel... slawek... caleb Narqus rafix223 RyouOk... Babas
Przychody: 920 1 092 1 001 920 920 920 920 920
Amortyzacja: -60 -80 -60 -60 -60 -60 -60 -60
Zużycie mat. i energii: -216 -281 -237 -216 -216 -216 -216 -216
Wynagrodzenia: -356 -369 -387 -356 -356 -356 -356 -356
Poz. koszty rodz.: -247 -311 -281 -247 -247 -247 -247 -247
Wynik na dz. oper.: 41 51 36 41 41 41 41 41
Wynik brutto: -46 -47 -51 -46 -46 -46 -46 -46
Aktywa trwałe: 3 602 4 002 3 702 3 602 3 602 3 602 3 602 3 602
Aktywa obrotowe: 72 130 66 72 72 72 72 72
Kapitał własny: 1 884 1 871 1 879 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884
Zobowiązania: 1 790 2 262 1 890 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu