Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16206, kwartał 0

Gra nr 16206: sbkt - wyniki

Gra nr 16206 - wyniki rynkowe za kwartał: 0 / 15
Gracz: slawek... Ela2 PARTACZ bolec434 daniel...
Udział rynkowy: 20.0%
(4,108)
20.0%
(4,108)
20.0%
(4,108)
20.0%
(4,108)
20.0%
(4,108)
Cena produktu: 200 200 200 200 200
Cena akcji: 8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (18.0%) 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
 -  2 (25.0%) 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
 -  3 (37.0%) 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
 -  4 (20.0%) 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
 
w całym rynku: 20.0%
(5,000)
20.0%
(5,000)
20.0%
(5,000)
20.0%
(5,000)
20.0%
(5,000)
Bezrobocie: 5%
Płaca minimalna: 1 440
Średnia płaca w gospodarce: 2 980
Średnia płaca monterów: 1 500 (-)
Ilość zatrudnionych monterów: 250 (-)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 500 (-)
Ilość pracowników B+R: 50 (-)
Ilość bezrobotnych B+R: 8 (-)
Produkcja na 1 montera: 95 (-)
Oprocentowanie kredytu: 14%
Roczny wzrost PKB: 10%
Wydatki na marketing: 900 000 (-)
Średnia cena sprzedaży: 200 (-)
Średnia cena postrzegana: 200 (-)
Produkcja ogółem: 23 705 (-)
Wielkość popytu: 25 000 (-)
Sprzedaż ogółem: 20 540 (-)
Zapasy ogółem: 3 165 (-)
Średni wynik brutto: -6 585 (-)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: slawek... Ela2 PARTACZ bolec434 daniel...
Przychody: 860 860 860 860 860
Amortyzacja: -60 -60 -60 -60 -60
Zużycie mat. i energii: -216 -216 -216 -216 -216
Wynagrodzenia: -360 -360 -360 -360 -360
Poz. koszty rodz.: -230 -230 -230 -230 -230
Wynik na dz. oper.: -7 -7 -7 -7 -7
Wynik brutto: -7 -7 -7 -7 -7
Aktywa trwałe: 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603
Aktywa obrotowe: 38 38 38 38 38
Kapitał własny: 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993
Zobowiązania: 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu