Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16206, kwartał 1

Gra nr 16206: sbkt - wyniki

Gra nr 16206 - wyniki rynkowe za kwartał: 1 / 15
Gracz: slawek... Ela2 PARTACZ bolec434 daniel...
Udział rynkowy: 19.7%
(4,113)
22.0%
(4,593)
15.8%
(3,299)
20.4%
(4,259)
22.2%
(4,635)
Cena produktu: 250 245 260 200 230
Cena akcji: 8,01
(-1%)
7,46
(-8%)
7,33
(-10%)
7,96
(-2%)
8,02
(-1%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (17.6%) 20.7% 18.7% 38.2% 9.3% 13.2%
 -  2 (24.6%) 21.3% 22.7% 23.2% 15.2% 17.7%
 -  3 (36.0%) 18.9% 22.5% 13.9% 23.5% 21.2%
 -  4 (21.7%) 13.8% 18.0% 7.6% 36.6% 24.0%
 
w całym rynku: 18.7%
(4,806)
20.9%
(5,371)
19.1%
(4,908)
21.8%
(5,602)
19.5%
(5,011)
Bezrobocie: 5%
Płaca minimalna: 1 440
Średnia płaca w gospodarce: 2 980
Średnia płaca monterów: 2 800 (87%)
Ilość zatrudnionych monterów: 180 (-28%)
Średnia płaca pracowników B+R: 5 340 (19%)
Ilość pracowników B+R: 45 (-10%)
Ilość bezrobotnych B+R: 10 (25%)
Produkcja na 1 montera: 115 (21%)
Oprocentowanie kredytu: 14%
Roczny wzrost PKB: 10%
Wydatki na marketing: 1 031 000 (15%)
Średnia cena sprzedaży: 236 (18%)
Średnia cena postrzegana: 234 (17%)
Produkcja ogółem: 20 709 (-13%)
Wielkość popytu: 25 698 (3%)
Sprzedaż ogółem: 20 879 (2%)
Zapasy ogółem: 2 995 (-5%)
Średni wynik brutto: -68 611 (942%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: slawek... Ela2 PARTACZ bolec434 daniel...
Przychody: 1 024 1 126 837 843 1 085
Amortyzacja: -60 -60 -60 -60 -60
Zużycie mat. i energii: -195 -216 -156 -216 -234
Wynagrodzenia: -483 -540 -454 -284 -473
Poz. koszty rodz.: -249 -397 -256 -241 -273
Wynik na dz. oper.: 36 -88 -90 42 45
Wynik brutto: -21 -145 -148 -16 -13
Aktywa trwałe: 3 933 3 768 3 603 3 603 4 103
Aktywa obrotowe: 35 39 17 30 59
Kapitał własny: 1 972 1 848 1 846 1 977 1 980
Zobowiązania: 1 995 1 959 1 774 1 655 2 181

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu