Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16206, kwartał 2

Gra nr 16206: sbkt - wyniki

Gra nr 16206 - wyniki rynkowe za kwartał: 2 / 15
Gracz: slawek... Ela2 PARTACZ bolec434 daniel...
Udział rynkowy: 24.3%
(5,142)
27.3%
(5,777)
15.5%
(3,280)
8.7%
(1,841)
24.1%
(5,100)
Cena produktu: 250 245 258 200 250
Cena akcji: 8,26
(3%)
6,83
(-8%)
6,78
(-8%)
6,54
(-18%)
7,81
(-3%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (17.5%) 22.7% 17.7% 41.5% 4.6% 13.5%
 -  2 (24.5%) 23.4% 26.3% 22.9% 9.8% 17.7%
 -  3 (35.7%) 21.9% 29.3% 13.9% 16.6% 18.3%
 -  4 (22.3%) 17.9% 26.2% 9.2% 29.8% 17.0%
 
w całym rynku: 21.5%
(5,847)
25.9%
(7,043)
19.9%
(5,412)
15.8%
(4,297)
17.0%
(4,623)
Bezrobocie: 5%
Płaca minimalna: 1 440
Średnia płaca w gospodarce: 2 980
Średnia płaca monterów: 3 394 (21%)
Ilość zatrudnionych monterów: 177 (-2%)
Średnia płaca pracowników B+R: 5 987 (12%)
Ilość pracowników B+R: 38 (-16%)
Ilość bezrobotnych B+R: 7 (-30%)
Produkcja na 1 montera: 117 (2%)
Oprocentowanie kredytu: 14%
Roczny wzrost PKB: 10%
Wydatki na marketing: 1 131 000 (10%)
Średnia cena sprzedaży: 246 (4%)
Średnia cena postrzegana: 246 (5%)
Produkcja ogółem: 20 716 (0%)
Wielkość popytu: 27 194 (6%)
Sprzedaż ogółem: 21 161 (1%)
Zapasy ogółem: 2 550 (-15%)
Średni wynik brutto: -135 426 (97%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: slawek... Ela2 PARTACZ bolec434 daniel...
Przychody: 1 280 1 402 832 339 1 317
Amortyzacja: -93 -77 -60 -60 -110
Zużycie mat. i energii: -258 -263 -159 -121 -305
Wynagrodzenia: -569 -729 -476 -135 -576
Poz. koszty rodz.: -249 -480 -254 -238 -300
Wynik na dz. oper.: 110 -147 -117 -215 26
Wynik brutto: 40 -215 -179 -273 -50
Aktywa trwałe: 4 332 4 116 3 602 3 602 4 502
Aktywa obrotowe: 27 26 1 0 99
Kapitał własny: 2 012 1 633 1 667 1 705 1 930
Zobowiązania: 2 347 2 509 1 937 1 898 2 671

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu