Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16256, kwartał 0

Gra nr 16256: yyy - wyniki

Gra nr 16256 - wyniki rynkowe za kwartał: 0 / 0
Gracz: lpx1 lpx2
Udział rynkowy: -
 
-
 
Cena produktu: 200 200
Cena akcji: 5,12
(-)
5,12
(-)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (0.0%) - -
 -  2 (0.0%) - -
 -  3 (0.0%) - -
 -  4 (0.0%) - -
 
w całym rynku: -
 
-
 
Bezrobocie: 0%
Płaca minimalna: 0
Średnia płaca w gospodarce: 0
Średnia płaca monterów: 1 500 (-)
Ilość zatrudnionych monterów: 100 (-)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 500 (-)
Ilość pracowników B+R: 20 (-)
Ilość bezrobotnych B+R: 6 (-)
Produkcja na 1 montera: 95 (-)
Oprocentowanie kredytu: 0%
Roczny wzrost PKB: 0%
Wydatki na marketing: 360 000 (-)
Średnia cena sprzedaży: 0 (-)
Średnia cena postrzegana: 200 (-)
Produkcja ogółem: 9 482 (-)
Wielkość popytu: 0 (-)
Sprzedaż ogółem: 0 (-)
Zapasy ogółem: 9 482 (-)
Średni wynik brutto: -602 245 (-)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: lpx1 lpx2
Przychody: 284 284
Amortyzacja: -60 -60
Zużycie mat. i energii: -216 -216
Wynagrodzenia: -360 -360
Poz. koszty rodz.: -251 -251
Wynik na dz. oper.: -602 -602
Wynik brutto: -602 -602
Aktywa trwałe: 3 603 3 603
Aktywa obrotowe: 284 284
Kapitał własny: 1 398 1 398
Zobowiązania: 2 490 2 490

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu