Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16263, kwartał 0

Gra nr 16263: Plantacja starych Grzybów - wyniki

Gra nr 16263 - wyniki rynkowe za kwartał: 0 / 5
Gracz: lucasso4 przem_k Marcin... eMateusz Adam_n... Szymon...
Udział rynkowy: 16.7%
(4,116)
16.7%
(4,116)
16.7%
(4,116)
16.7%
(4,116)
16.7%
(4,116)
16.7%
(4,116)
Cena produktu: 200 200 200 200 200 200
Cena akcji: 8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (14.0%) 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
 -  2 (21.0%) 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
 -  3 (19.0%) 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
 -  4 (46.0%) 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
 
w całym rynku: 16.7%
(5,010)
16.7%
(5,010)
16.7%
(5,010)
16.7%
(5,010)
16.7%
(5,010)
16.7%
(5,010)
Bezrobocie: 8%
Płaca minimalna: 840
Średnia płaca w gospodarce: 1 650
Średnia płaca monterów: 1 500 (-)
Ilość zatrudnionych monterów: 300 (-)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 500 (-)
Ilość pracowników B+R: 60 (-)
Ilość bezrobotnych B+R: 10 (-)
Produkcja na 1 montera: 95 (-)
Oprocentowanie kredytu: 14%
Roczny wzrost PKB: 1%
Wydatki na marketing: 1 080 000 (-)
Średnia cena sprzedaży: 200 (-)
Średnia cena postrzegana: 200 (-)
Produkcja ogółem: 28 446 (-)
Wielkość popytu: 30 000 (-)
Sprzedaż ogółem: 24 648 (-)
Zapasy ogółem: 3 798 (-)
Średni wynik brutto: -6 585 (-)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: lucasso4 przem_k Marcin... eMateusz Adam_n... Szymon...
Przychody: 860 860 860 860 860 860
Amortyzacja: -60 -60 -60 -60 -60 -60
Zużycie mat. i energii: -216 -216 -216 -216 -216 -216
Wynagrodzenia: -360 -360 -360 -360 -360 -360
Poz. koszty rodz.: -230 -230 -230 -230 -230 -230
Wynik na dz. oper.: -7 -7 -7 -7 -7 -7
Wynik brutto: -7 -7 -7 -7 -7 -7
Aktywa trwałe: 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603
Aktywa obrotowe: 38 38 38 38 38 38
Kapitał własny: 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993
Zobowiązania: 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu