Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16264, kwartał 0

Gra nr 16264: 'dla początkujących' - wyniki

Gra nr 16264 - wyniki rynkowe za kwartał: 0 / 5
Gracz: tompa misiaszm MrWhite wielton Lern ajmela miraclex xizer
Udział rynkowy: 12.5%
(4,108)
12.5%
(4,108)
12.5%
(4,108)
12.5%
(4,108)
12.5%
(4,108)
12.5%
(4,108)
12.5%
(4,108)
12.5%
(4,108)
Cena produktu: 200 200 200 200 200 200 200 200
Cena akcji: 8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
8,10
(-)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (0.0%) - - - - - - - -
 -  2 (17.0%) 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
 -  3 (32.0%) 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
 -  4 (51.0%) 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
 
w całym rynku: 12.5%
(5,000)
12.5%
(5,000)
12.5%
(5,000)
12.5%
(5,000)
12.5%
(5,000)
12.5%
(5,000)
12.5%
(5,000)
12.5%
(5,000)
Bezrobocie: 8%
Płaca minimalna: 1 280
Średnia płaca w gospodarce: 1 880
Średnia płaca monterów: 1 500 (-)
Ilość zatrudnionych monterów: 400 (-)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 500 (-)
Ilość pracowników B+R: 80 (-)
Ilość bezrobotnych B+R: 11 (-)
Produkcja na 1 montera: 95 (-)
Oprocentowanie kredytu: 14%
Roczny wzrost PKB: 4%
Wydatki na marketing: 1 440 000 (-)
Średnia cena sprzedaży: 200 (-)
Średnia cena postrzegana: 200 (-)
Produkcja ogółem: 37 928 (-)
Wielkość popytu: 40 000 (-)
Sprzedaż ogółem: 32 864 (-)
Zapasy ogółem: 5 064 (-)
Średni wynik brutto: -6 585 (-)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: tompa misiaszm MrWhite wielton Lern ajmela miraclex xizer
Przychody: 860 860 860 860 860 860 860 860
Amortyzacja: -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
Zużycie mat. i energii: -216 -216 -216 -216 -216 -216 -216 -216
Wynagrodzenia: -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360
Poz. koszty rodz.: -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230
Wynik na dz. oper.: -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Wynik brutto: -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Aktywa trwałe: 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603
Aktywa obrotowe: 38 38 38 38 38 38 38 38
Kapitał własny: 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993
Zobowiązania: 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648 1 648

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu