Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Zasady > Instrukcja

Instrukcja

 1. Wstęp

  "Strateg" jest symulacyjną grą ekonomiczną, czyli grą, która symuluje działanie firmy w warunkach wolnej konkurencji. Każdy z graczy (lub zespołów) staje się prezesem zarządu (lub zarządem) jednej z firm i konkuruje na wspólnym rynku z innymi firmami zarządzanymi przez inne osoby lub zespoły (nie występuje gracz komputerowy).

  Zarządzanie firmą polega na podjęciu szeregu strategicznych decyzji raz na kwartał działania firmy. Efekty tych decyzji można obejrzeć na arkuszach wyników po każdym kwartale. Arkusze wyników są dwa - jeden opisuje cały rynek i jest ogólnodostepny, drugi informuje o sytuacji w firmie i jest dostępny tylko dla danego gracza.

  Na początku gry każda firma jest w takiej samej sytuacji, dlatego arkusz wyników za kwartał 0 (zerowy) jest taki sam dla wszystkich. Długość gry (liczba kwartałów) jest zawsze określona z góry.

  Co ważne, w grze nie występuje czynnik losowy - wynik zależy jedynie od grających. Warto też zaznaczyć, że to, jakie firma będzie osiągać wyniki, zależy w dużej mierze od sytuacji na rynku - czyli decyzji innych graczy, strategii przyjętej przez pozostałe firmy na rynku. Dostosowanie swoich decyzji do sytuacji rynkowej jest kluczem do sukcesu. Na cały rynek wpływ ma też sytuacja makroekonomiczna.

  Firma, którą będziesz zarządzał, jest przedsiębiorstwem, które produkuje i sprzedaje pewne dobro trwałe. Choć nie jest powiedziane, jakie to dobro, otrzymasz szereg informacji o jego charakterze.

 2. Cel gry

  Celem gry jest takie zarządzanie własną firmą, aby była ona jak najwięcej warta po zakończeniu gry. Właśnie wartość firmy, czyli cena akcji w ostatnim kwartale gry, decyduje o klasyfikacji graczy.

  W przypadku równych cen akcji, wyżej klasyfikowany jest gracz o niższym współczynniku. Jeśli współczynniki także są równe, wyżej klasyfikowany jest gracz, który później zarejestrował się w Serwisie.

 3. Sytuacja makroekonomicza

  Twoja firma działa w warunkach gospodarki zamkniętej, tak więc nie wystepuje ani import, ani eksport.

  Sytuacja makroekonomiczna określona jest przez szereg wartości, niezmiennych (poza strukturą rynku) w trakcie rozgrywki:

  • stopa bezrobocia - wpływa na to, ilu pracowników zdołasz zatrudnić i/lub utrzymać w firmie,
  • stopa PKB - obrazuje wzrost dochodów konsumentów, wpływa na wielkość rynku, o skali tego wpływu decyduje elastyczność dochodowa popytu na produkowane dobro,
  • średnia płaca w gospodarce - stanowi punkt odniesienia do ustalania płacy przez poszczególne firmy,
  • struktura rynku - rynek podzielony jest na 4 segmenty - od luksusowego (segment I) do najbardziej popularnego (segment IV).
   Segment I kieruje się w kolejności: przede wszystkim wizerunkiem firmy, potem poziomem technologicznym i jakością, a duża popularność wręcz tych klientów odstrasza.
   Dla segmentu II najważniejsze są wizerunek i technologia, potem jakość.
   Segment III kieruje się popularnością i ceną, a IV w przeważającej mierze ceną, w drugiej kolejności popularnością. Wizerunek, jakość i poziom technologiczny są dla segmentów III i IV mniej istotne.
  • stopa procentowa kredytu.
 4. Produkcja

  Aby wyprodukować sprzedawane dobro, muszą najpierw zostać zakupione półprodukty, po ustalonej cenie (zakup dokonywany jest automatycznie). Następnie do pracy przystępują monterzy, produkują oni w technologii, którą osiągnąłeś na koniec poprzedniego kwartału. Ich wydajność zależy od: wyposażenia w maszyny i energię, ilości monterów (dla 1 montera jest to wartość ok. 50%, potem rośnie do 100% dla 80 monterów i spada znów do 50% przy 240 i więcej monterach) oraz motywacji finansowej (płacy w porównaniu do średniej płacy na rynku).

  Standardowy minimalny czas montażu jednostki dobra jest wartością stałą (patrz tabela - Wartości Stałe), rzeczywisty minimalny czas montażu zależy od wydajności. Natomiast rzeczywisty czas montażu zależy od ilości monterów i wielkości produkcji, jest on równy ilości roboczogodzin na jednostkę produkcji i nie może być niższy od minimalnego (jeśli jest niższy, produkcja ulega zmniejszeniu).

  O jakości produktów finalnych decyduje to, jak bardzo rzeczywisty czas montażu odbiega od minimalnego czasu montażu w Twojej fabryce. Reasumując, im wyższa wydajność, mniejsza produkcja lub więcej monterów, tym lepsza jakość produkcji (jednak podwyższanie czasu montażu ponad ok. 500% minimalnego jest już nieefektywne - Twoi monterzy już nie mogą pracować dokładniej).

  Jakość produktów występuję w grze pod znaczeniem staranność, dokładność wykonania, a więc nie zależy od poziomu technologicznego.

  Ilość produktów wadliwych, które podczas kontroli wewnątrzzakładowej zostały odrzucone i nie trafią na rynek, jest zdeterminowana przez czas montażu - im dłuższy, tym jest ich mniej.

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu