Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Zasady > Wyniki rynkowe

Arkusz wyników - rynek

Informacje o firmach:

 • udział rynkowy (w ilości, a nie wartości sprzedaży),
 • szacunkowa ilość sprzedaży,
 • ceny produktów,
 • ceny akcji,
 • procentowe zmiany cen akcji w stosunku do poprzedniego kwartału,

Dane z niezależnych badań rynku:

 • udział każdego segmentu w całym rynku w wolumenie sprzedaży,
 • potencjalna sprzedaż w poszczególnych segmentach, gdyby wszystkie zamówienia były zrealizowane.
 • potencjalna sprzedaż w całym rynku,
 • szacowana potencjalna sprzedaż każdej firmy.

Dane procentowe podane z prawej strony danego wskaźnika to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego kwartału.

Informacje makroekonomiczne i rynkowe:

 • bezrobocie, płaca minimalna, średnia płaca w gospodarce - warunki zdefiniowane przy tworzeniu gry, nie podlegające zmianie,
 • średnia płaca monterów na rynku, ważona ilością monterów w każdej z firm,
 • liczba zatrudnionych monterów, którzy pracowali w ostatnim kwartale,
 • średnia płaca pracowników działu Badania i Rozwój na rynku, ważona ilością tych pracowników w każdej z firm,
 • liczba zatrudnionych pracowników BiR w ostatnim kwartale,
 • produkcja przypadająca na jednego montera (bez produktów odrzuconych),
 • oprocentowanie kredytu - zdefiniowane przy tworzeniu gry.
 • roczny wzrost PKB - niezmienny, zdefiniowany przy tworzeniu gry,
 • suma wydatków marketingowych wszystkich firm na rynku,
 • średnia cena sprzedaży - ważona ilością produktów sprzedanych na rynku przez poszczególne firmy,
 • średnia cena postrzegana - cena, którą klienci uważają za przeciętną na rynku,
 • produkcja we wszystkich firmach ogółem,
 • wielkość popytu - ile produktów klienci chcieli kupić w danym kwartale,
 • sprzedaż ogółem - suma zamówień zrealizowanych w poszczególnych firmach,
 • zapasy ogółem - suma zapasów w poszczególnych firmach,
 • średni wynik brutto.

Dane finansowe poszczególnych firm

Dane "wyciągnięte" z rachunku zysków i strat oraz bilansu poszczególnych firm.

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu